• doradztwo prawne,
 • zakładanie firm i zgłaszanie ich we właściwych urzędach,
 • likwidacja firm i wyrejestrowywanie ich z właściwych urzędów,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • pomoc w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów,
 • pomoc w organizacji obiegu dokumentacji i zasad rachunkowości,
 • sporządzanie i negocjowanie umów klientów z kontrahentami,
 • opracowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i KOBiZE (ochrona środowiska, obrót odpadami, itp.),
 • przygotowywanie dokumentacji do KRS,
 • sporządzanie sprawozdań do NBP,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędów Statystycznych.
 • reprezentowanie firm przed organami skarbowymi,
 • obsługa kontroli.
 • sporządzanie listy płac oraz pasków z wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz aktami osobowymi,
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji i raportów do ZUS (rejestracja, m-czne i roczne deklaracje),
 • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń dotyczących pracowników i właścicieli,
 • sporządzanie rozliczeń z PFRON,
 • sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (PIT4, PIT11).
 • doradztwo podatkowe,
 • rozliczanie podatników będących na karcie podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji przychodów przy ryczałcie ewidencjonowanym,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych.