• sporządzanie listy płac oraz pasków z wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz aktami osobowymi,
  • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji i raportów do ZUS (rejestracja, m-czne i roczne deklaracje),
  • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń dotyczących pracowników i właścicieli,
  • sporządzanie rozliczeń z PFRON,
  • sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (PIT4, PIT11).