• doradztwo podatkowe,
  • rozliczanie podatników będących na karcie podatkowej,
  • prowadzenie ewidencji przychodów przy ryczałcie ewidencjonowanym,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT-UE,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych.