• doradztwo prawne,
 • zakładanie firm i zgłaszanie ich we właściwych urzędach,
 • likwidacja firm i wyrejestrowywanie ich z właściwych urzędów,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • pomoc w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów,
 • pomoc w organizacji obiegu dokumentacji i zasad rachunkowości,
 • sporządzanie i negocjowanie umów klientów z kontrahentami,
 • opracowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i KOBiZE (ochrona środowiska, obrót odpadami, itp.),
 • przygotowywanie dokumentacji do KRS,
 • sporządzanie sprawozdań do NBP,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędów Statystycznych.
 • reprezentowanie firm przed organami skarbowymi,
 • obsługa kontroli.