Z artykułów, jakie ukazały się w mediach w ostatnim okresie a dot. zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wynika, że los tysięcy firm wisi na włosku. Mianowicie przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnili danych o PESEL ,w dniu 19 maja mogą zostać wykreśleni z rejestracji CEIDG. Związek Rzemiosła Polskiego zapytał resort przedsiębiorczości czy tak się stanie? Na szczęście nie.
Jak się okazuje, problem dotyczy głównie firm zarejestrowanych przed 2011 rokiem ponieważ w tym właśnie roku powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, która już takie dane zbierała.
Ministerstwo w swoim komunikacie zapewnia, że wykreślenie obejmie jedynie te wpisy, które nie mogą być zweryfikowane na podstawie dostępnych baz danych (GUS, Ministerstwo Finansów) i od lat pozostają "uśpione". Aktywnie działający przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że omyłkowo zostaną wyrzuceni z ewidencji.
Niemniej jednak zalecamy wszystkim przedsiębiorcom dokonać takiego sprawdzenia w najbliższym okresie i w razie braku uzupełnić PESEL.