Split payment (podzielona płatność)
Od 1 lipca 2018 r. wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jest to kolejne narzędzie wprowadzone przez ustawodawcę, które ma na celu usprawnienie systemu podatkowego w Polsce. Jedną z głównych przyczyn wprowadzenia takiego rozwiązania była potrzeba uszczelnienia systemu rozliczania podatku VAT. Budzi on jednak wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności, kogo dotyczy i czy jest obowiązkowy?
Split payment jest jednym ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym. W praktyce polega on na wysyłce przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 roku, przedsiębiorcy mogą dokonać zapłaty na rachunek VAT całości lub części kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze. Natomiast wartość netto faktury może zostać uregulowana poprzez wpłatę na zwykły rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej sprzedawcy lub rozliczona w inny sposób (w tym również gotówką).
Dotyczy on wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, jednak obecnie (najprawdopodobniej do końca br) nie jest on obowiązkowy. Tak więc obecnie od płacącego (usługobiorcy) zależy, czy chce wykonać płatność starym sposobem – bez podziału na netto i vat – czy też skorzysta z trybu split payment. Wg posiadanych informacji, wszystkie banki stworzyły takie możliwości i informowały o tym swoich klientów. W razie potrzeby należy się w tej sprawie zwrócić do swojego banku.
Ważne!
1. Mechanizm dotyczy tylko rozliczeń między przedsiębiorcami i płatności za towary lub usługi realizowane przelewem (nie obejmuje transakcji gotówkowych i płatności kartą).
2. Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności może zostać dokonana wyłącznie w złotych polskich..